Realizujeme kompletní servis pro správce mostních objektů.

Naše společnost má dlouholeté zkušenosti s prováděním všech druhů mostních prohlídek v desítkách měst a obcích po celé ČR.

Námi zpracované Mostní prohlídky jsou zaměřené na detailní průzkum objektů s důrazem na OSOBNÍ  kontakt se správci mostů, vysvětlení problematiky a sestavení  plánu údržby na nadcházející období (zpravidla na 1 rok), kde seřadíme objekty dle priorit oprav. Plán sestavíme na základě konkrétních možností jednotlivých správců.

K mostním prohlídkám  nabízíme celoroční konzultační servis. 

Provedeme:

Vypracování kompletního pasportu mostních objektů v majetku správce:

  • Po osobní schůzce sestavíme kompletní přehled mostních objektů, včetně zajištění vložení do elektronického sytému.

Prohlídky mostních objektů na pozemních komunikacích:

  • 1. hlavní mostní prohlídky
  • Běžné mostní prohlídky
  • Hlavní mostní prohlídky
  • Mimořádné mostní prohlídky

Vypracování mostních listů:

  • po vlastním zaměření nebo prostudováním stávající dokumentace vypracujeme mostní list jako nedílnou součást evidence každého mostního objektu

Stanovení zatížitelnosti statickým výpočtem:

  •  zajistíme a provedeme s našimi partnery detailní diagnostiku mostních objektů a na jejím základě provedeme přepočet aktuální zatížitelnosti objektu.

Legislativa:

Vlastník (resp. majetkový správce objektu) ze své pozice odpovídá a je přímo zodpovědný za vedení evidence mostních prohlídek. Tato odpovědnost vzniká na základě § 9 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.

Odhalené závady

Ukázka některých odhalených závad na mostech napříč ČR, které byly do naší technické prohlídky ponechány bez povšimnutí a jakýchkoli opatření. Na všech těchto objektech jsme ve spolupráci se správci provedli základní opatření k umožnění bezpečného provozu popř. jsou již mosty nahrazeny novými konstrukcemi.

Pokud i vaše mosty vypadají podobně neváhejte nás KONTAKTOVAT