Pro Vaši stavbu zhotovíme a případně projednáme „Povodňový a Havarijní plán stavby“.

Tyto dokumenty jsme schopni zhotovit díky kontaktům s různými správci vodních toků v co nejkratším časovém horizontu.