Nabízíme technickou pomoc stavebním společnostem při realizaci stavebních akcí.

Specializujeme se na asistenci při výstavbě mostních objektů , opěrných zdí a podobných konstrukcí.

Nedílnou součástí našich činností je také realizace sanací mostních objektů s důrazem na kvalitní provedení prací, důsledné kontrole a kompletního předání díla správcům objektů. Cílem je maximální prodloužení životnosti objektů při zachování bezpečného provozu a celkové použitelnosti objektu.

V tomto druhu prací si uvědomujeme nutné dodržení technologie provedení sanací a proto spolupracujeme pouze s dlouhodobě ověřenými dodavateli těchto specializovaných prací.

Nabízíme administrativní pomoc v průběhu celé výstavby včetně vyhotovení „Závěrečné zprávy zhotovitele„.

Zhotovíme:

  • Realizační dokumentace stavby
  • Dokumentaci skutečného provedení stavby
  • Mostní list
  • 1. Hlavní mostní prohlídku
  • Zaměření skutečného provedení stavby (případně vč. geometrického plánu)

… jako nezbytné dokumenty pro administrativní dokončení stavby.

Příkladná ukázka námi realizovaných sanací:

  1. Sanace nosné konstrukce mostu:

2. Sanace povrchů říms:

Pokud i vy máte zájem o sanaci neváhejte nás KONTAKTOVAT